DigitalTrends se mění na integritty

By

V DigitalTrends letos oslavíme páté narozeniny. Při ohlédnutí za první pětiletkou firmy vidíme značný posun od původní mise DigitalTrends, kterou bylo pomáhat klientům ve využívání digitálních technologií pro růst byznysu.

Od tradičního dodavatelského režimu se stále více posouváme do role partnera, který maximalizuje potenciál stávajících byznysových cest, prošlapává zcela nové a sdílí při tom riziko. S partnery na straně klientů designujeme nové přístupy k jejich stávajícímu byznysu, ze kterých často vzejdou vylepšení existujících produktů nebo produkty úplně nové.

Tuto pozměněnou misi společnosti jsme si plně uvědomili v loňském roce a následně došli k tomu, že vzniká stále větší rozpor mezi naší značkou a naším smýšlením nad byznysem.

Digitál sice zůstává spojující linkou toho, co děláme, náš přístup se však zásadně změnil. Do nového roku tak vyrážíme s naší novou značkou integritty, která není dílem náhody, nýbrž odrazem našich řídících principů a hodnot, jež sdílíme napříč naším týmem.

Budeme rádi, pokud nám věnujete ještě pár minut. Dozvíte se, co za jménem integritty stojí a co nás společně čeká v roce 2020.

INTEGRITA

V naší nové identitě se promítají hned dva určující principy našeho fungování. Tím prvním je integrita, která odráží hned několik aspektů naší práce. Nechceme pouze dodávat řešení, zajímá nás jejich reálný dopad do byznysu. Proto v našich spolupracích stále častěji akcentujeme výkonnostní modely. Integrita pro nás znamená vcítit se do kůže a byznysu klienta, a poté jednat, jako kdybychom řídili vlastní firmu. Díky tomu nám svěřujete stále větší odpovědnost, které si nesmírně vážíme a která je pro nás potvrzením, že kráčíme správnou cestou.

Tato byznysová empatie a vaše důvěra zvětšují hřiště, na kterém hrajeme. Naše aktivity už dlouho přesahují rámec marketingu a vývoje a často zasahují do samotné podstaty byznysu nebo produktu.

BE GRITTY

Velká část našich kroků má středně- až dlouhodobý dopad, přesto i zde často navrhujeme výkonnostní modely spolupráce. Trvá tak dlouhé měsíce a v některých případech i roky, než přijde očekávaný výsledek, na kterém v těchto modelech participujeme. Neobejdeme se zde bez notné dávky vytrvalosti, která nám pomáhá trpělivě jít za stanovenými cíli.

Často nám také říkáte, že jdeme tam, kde ostatní selhali nebo kam se ze strachu z náročnosti či absence okamžitého výsledku ani neodvážili. Hledali jsme jedno slovo, které by toto vše dokázalo vystihnout, a nalezli ho v anglickém gritty.

gritty | ˈɡrɪti | adjective (grittier, grittiest)

1 A meaning of gritty is „showing bravery and spirit.“ When you stick with something no matter how scary or difficult it is, that’s gritty.

Jaký bude rok 2020 s integritty?

Orientovaný na růst. Váš i náš

V roce 2019 jsme téměř zdvojnásobili tým DigitalTrends. Letos budeme nadále růst, abychom díky dedikovaným klientským týmům dokázali posunout váš byznys o notný kus dál. Pomůžeme maximalizovat potenciál současného byznysu a tam, kde se to nabízí, využít potenciál expanze s vlastními řešeními i skrze marketplaces.

Výkonnostní spolupráce

V roce 2020 se budeme snažit většinu spoluprací transformovat do některého z modelů odrážející výkon našich aktivit i celého byznysu.

Vlastní produkty a mikrofirmy

V našich hlavách nosíme řadu nápadů, z nichž některé jsme již realizovali nebo na nich pracujeme. Náš projekt PozdravOdJežíška.cz udělal na Vánoce radost více jak 20 tisícům dětí a vybral téměř sto tisíc pro podfinancovaný Fond ohrožených dětí. Na příští Vánoce se s projektem chystáme vyrazit i do dalších zemí. Do dalších projektů, některých ve spolupráci s našimi klienty, se letos pustíme.

Budeme více vidět a slyšet

Na konci dubna spolupořádáme s naším klientem Odyssey zážitkovou konferenci Upgrade Yourself (www.upgradeyourself.live) na nám velmi blízké téma productivity & wellbeing @ work. Stejně tak se letos chystáme v různých formách věnovat i dalším tématům, kterými u nás žijeme.